Shopping Cart

Gårds og veibelysning

Lamper som lyser opp større områder og egner seg på gårdstun, gangveier, stier, bussholdeplasser og mindre veier. Monteres på stolper med høyde på 3 – 6 meter. Går automatisk på ved mørkets frembrudd og av ved soloppgang.

Solarlys leverer to alternative løsninger:

  1. Hybrid lampe som kan tilkobles 230V for å lade batteriet, som sikrer maks lysstyrke hele året, også på vinterstid med lite sol. Kan også erstatte gamle 230V lamper med nye moderne hybridlamper.
  2. Lampe kun med innebygget batteri som lades av solen. Lysstyrken kan reguleres med fjernkontroll, samt slås av og på. Det er fordelaktig og sette lysstyrken på et lavt nivå vinterstid for å spare batteriet. Har også bevegelsessensor.

Enkle å montere og trenger ikke fast strøm, men bør plasseres med optimale solforhold.

Alle våre lamper trenger egne stolper.

Solarlys har et samarbeid med Vik Ørsta AS som leverer stolper i alle varianter. Vi anbefaler at kundene finner ønsket stolpe ved å gå inn på Vik Ørsta sine hjemmesider og se link under som eksempel på stolpe.

https://www.vikorsta.no/lysmast/

4000 lumen

21 watt

IP65

Lysfarge 4000

Svært godt egnet for utelys på gårdsplasser, gårdsvei, gangveier, hyttetun osv. Hybrid lampe som utnytter solcellelading sammen med 220v strøm. Lampen er spesialtilpasset nordiske forhold 

kr 6990,-

3000 lumen

16 watt

IP65

Lysfarge 4000

Dekorativ lampe for lys i hagen, langs stier eller på andre steder man ønsker et godt utelys. Bevegelsessensor med 3 forskjellige innstillinger. 

kr 4490,-

Lumen

Hva gir mest lys, lumen(lm) eller watt(w)?

Lumentallet er et mål på den samlede lysmengden, uten hensyn til stråleretningen. Det betyr at det er lumen som angir lysmengden lyskilden utstråler En tradisjonell 60 Watt glødelampe gir ca 800 lumen og til sammenligning gir en lampe fra Solarlys 800 lumen med bare 4 watt eller 190 lumen pr Watt. Desto mer lumen pr watt desto mer effektiv er lampen.

Lampene fra Solarlys gir ca 190 lumen pr watt.

Watt

Hva gir mest lys, lumen(lm) eller watt(w)?

Watt er et mål på strømmen som brukes og forteller egentlig ingenting om hvor mye lys pæren gir, men forteller hvor mye energi lyspæren forbruker. Jo mer effektiv en lampe er, desto mindre watt er nødvendig for å produsere lys. Det vil si at desto mer lumen pr watt desto mer effektiv er lampen. Wattstyrken kommer altså i andre rekke i forhold til lumentallet.

Lampene fra Solarlys gir ca 190 lumen pr watt.

Hva er IP-klassifisering?

IP er en internasjonal klassifisering som viser hvor godt beskyttet en elektronisk enhet er mot inntrenging av støv og vann. IP-klassen består av et tosifret nummer(i tabellen under). Det første tallet indikerer motstandsdyktigheten mot faste gjenstander som støv, smuss eller grus. Det andre nummeret antyder graden av beskyttelse mot fuktighet og væske. I begge tilfeller gjelder at beskyttelsen er bedre jo høyere tallet er.  Solarlys sine produkter har IP 65 eller høyere. 

Første tallrekke
0
Ubeskyttet
2
Beskyttelse mot større objekter
(50 mm diameter eller mer)
3
Beskyttelse mot små objekter
2,5 mm diameter eller mer)
4
Beskyttelse mot veldig små objekter
(1 mm diameter eller mer)
5
Støvbeskyttet (støv kan komme i kontakt med enheten, men det må ikke forstyrre datadriften)
6
Støvtett
Andre tallrekke
0
Ubeskyttet mot vann
1
Beskyttelse mot dryppende vann
2
Beskyttelse mot dryppende vann med helning på 15°
3
Beskyttelse mot regndrypp med helning på 60°
4
Beskryttelse mot vannsprut
5
Beskyttelse mot vann i alle retninger, f.feks vann fra hageslange
6
Beskyttelse mot kraftig spyling i alle retninger
7
Beskyttelse mot kortvarig tid i vann, på 1 meters dybde opptil 30 minutter
8
Beskyttelse mot varig tid i vann, 1 meters dybde eller mer

Lysfarge

Fargetemperatur

Lysfargen, dvs om lyset oppfattes som «varmt» eller «kaldt» måles som fargetemperatur som igjen er betegnet i en måleenheten kalt Kelvin(k). Når man varmer opp et stykke jern, blir det først rødt og etter hvert som temperaturen stiger, gult, og ved meget høye temperaturer nesten hvitt. Denne effekten er grunnlaget for å bestemme fargetemperaturen. I daglig praksis er følgende fargetemperaturer i bruk: