Shopping Cart

Utnyttelse av solcellelamper

Lamper fra Solarlys er i hovedsak drevet av energi fra solen som er utnyttet gjennom solcellepanel som lader batteriet i lampen.

Videre er det batteriet som gir energi til ledlyset. Lampene bør fortrinnsvis plasseres med solcellepanelet vendt mot der det er mest sol gjennom dagen. Den store fordelen med solcellelamper er at de kan plasseres helt uavhengig strømkontakter.

Hva bør man tenke på ved plassering av utebelysning

  • Dekorlys eller lys for praktiske formål
  • Hva treffer lyset som henger sammen med valg av lampe
  • Hensyn til lysforurensning. Det vil si både for egen del, men også med hensyn til naboen.
  • Hva vil man lyse opp; huset, busker, gangvei, parkeringsplassen, postkassen. Med solcellelamper står man friere til å velge hvor man ønsker lys 
  • Er det annen belysning som vil innvirke på din utebelysning
  • Lampene bør plasseres med tanke på best utnyttelse av solen
  • Ønsker man soneinndeling av lyset
  • Ønsker man lys bare når man ferdes der lampen står. Våre lamper kan stilles slik at de lyser kun ved bevegelse

Hva er IP-klassifisering?

IP er en internasjonal klassifisering som viser hvor godt beskyttet en elektronisk enhet er mot inntrenging av støv og vann. IP-klassen består av et tosifret nummer(i tabellen under). Det første tallet indikerer motstandsdyktigheten mot faste gjenstander som støv, smuss eller grus. Det andre nummeret antyder graden av beskyttelse mot fuktighet og væske. I begge tilfeller gjelder at beskyttelsen er bedre jo høyere tallet er.  Solarlys sine produkter har IP 65 eller høyere. 

Første tallrekke
0
Ubeskyttet
2
Beskyttelse mot større objekter
(50 mm diameter eller mer)
3
Beskyttelse mot små objekter
2,5 mm diameter eller mer)
4
Beskyttelse mot veldig små objekter
(1 mm diameter eller mer)
5
Støvbeskyttet (støv kan komme i kontakt med enheten, men det må ikke forstyrre datadriften)
6
Støvtett
Andre tallrekke
0
Ubeskyttet mot vann
1
Beskyttelse mot dryppende vann
2
Beskyttelse mot dryppende vann med helning på 15°
3
Beskyttelse mot regndrypp med helning på 60°
4
Beskryttelse mot vannsprut
5
Beskyttelse mot vann i alle retninger, f.feks vann fra hageslange
6
Beskyttelse mot kraftig spyling i alle retninger
7
Beskyttelse mot kortvarig tid i vann, på 1 meters dybde opptil 30 minutter
8
Beskyttelse mot varig tid i vann, 1 meters dybde eller mer

Watt

Hva gir mest lys, lumen(lm) eller watt(w)?

Watt er et mål på strømmen som brukes og forteller egentlig ingenting om hvor mye lys pæren gir, men forteller hvor mye energi lyspæren forbruker. Jo mer effektiv en lampe er, desto mindre watt er nødvendig for å produsere lys. Det vil si at desto mer lumen pr watt desto mer effektiv er lampen. Wattstyrken kommer altså i andre rekke i forhold til lumentallet.

Lampene fra Solarlys gir ca 190 lumen pr watt.

Lumen

Hva gir mest lys, lumen(lm) eller watt(w)?

Lumentallet er et mål på den samlede lysmengden, uten hensyn til stråleretningen. Det betyr at det er lumen som angir lysmengden lyskilden utstråler En tradisjonell 60 Watt glødelampe gir ca 800 lumen og til sammenligning gir en lampe fra Solarlys 800 lumen med bare 4 watt eller 190 lumen pr Watt. Desto mer lumen pr watt desto mer effektiv er lampen.

Lampene fra Solarlys gir ca 190 lumen pr watt.